Okido Yoga

“Geloof is het volste vertrouwen hebben in de –uiteindelijk– goedaardige natuur van het universum en de Levenskracht.”

“De oorsprong van het leven is één Levenskracht, de oorsprong van alle levens. Levensvormen evolueerden en groeiden uit elkaar. Daarom zijn zelfs onze broeders en zusters, alhoewel ze eenzelfde afkomst hebben, verschillend van onszelf. De samenwerking van veel factoren en ontelbare individuele levens hebben bijgedragen tot het leven van elk nu levend individu. Deze levens-inspanning heeft generaties achtereen beïnvloed. Wij zijn de vrucht van de Levenskracht van al onze voorouders. Wij op onze beurt voegen onze eigen bijdrage toe en geven dit aan onze kinderen door.”

“Een positieve instelling ontwikkelt geloof en versterkt hara (centrumkracht). Positief zijn betekent alle aspecten van elke situatie te gebruiken. De opbouwende geest ziet de waarde van, en leert lessen uit, elke situatie; schept genoegen in alles en maakt zich geen zorgen.“

Masahiro Oki